Facebook'tan Takip Edin

Twitter'dan Takip Edin

linkedin.com'da Takip Edin

Google +'tan Takip Edin

Pinterest'ten Takip Edin

Youtube'tan Takip Edin

GA�da TarA�m Ve HayvancA�lA�k BakanlA�AYA�

tgthb

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESA� PROGRAMI (KKYDP) HA�BE DESTEKLERA�

KA�rsal alanda gelir dA?zeyinin yA?kseltilmesi, tarA�msal A?retim ve tarA�ma dayalA� sanayi uyumunun saAYlanmasA� iA�in kA?A�A?k ve orta A�lA�ekli iAYletmelerin desteklenmesi, tarA�msal pazarlama altyapA�sA�nA�n geliAYtirilmesi, gA�da gA?venliAYinin gA?A�lendirilmesi, kA�rsal alanda alternatif gelir kaynaklarA�nA�n oluAYturulmasA�, basA�nA�lA� sulama sistemlerinin geliAYtirilmesi, yA?rA?tA?lmekte olan kA�rsal kalkA�nma A�alA�AYmalarA�nA�n etkinliklerinin artA�rA�lmasA� ve kA�rsal toplumda belirli bir kapasitenin oluAYturulmasA� amacA�yla KA�rsal KalkA�nma YatA�rA�mlarA�nA�n Desteklenmesi ProgramA� uygulamaya konulmuAYtur.

KA�rsal KalkA�nma YatA�rA�mlarA�nA�n Desteklenmesi ProgramA� kapsamA�nda yA?rA?tA?lecek olan a�?TarA�ma DayalA� YatA�rA�mlarA�n Desteklenmesi ProgramA�a�? uygulamalarA� iA�in 81 il kapsamA�nda kA�rsal alanda ekonomik ve sosyal geliAYmeyi saAYlamak iA�in gerA�ek ve tA?zel kiAYilerin ekonomik yatA�rA�mlar ve mevcut tarA�msal sulama tesislerinin iyileAYtirme yatA�rA�mlarA�na yA�nelik olarak bu rehberde belirtilen usul ve esaslar doAYrultusunda hazA�rlayacaklarA� hibe baAYvurularA�nA�n il ve BakanlA�k dA?zeyinde deAYerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlar programa alA�nmakta ve hibeye esas proje tutarlarA�nA�n, ekonomik yatA�rA�mlara yA�nelik olanlarA�nda % 50a��si, toplu basA�nA�lA� sulama sistemine yA�nelik olanlarA�nda ise %50 hibe desteAYi olarak program bA?tA�esinden karAYA�lanmaktadA�r.

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESA� PROGRAMI PROJE KONULARI

Program, tarA�ma dayalA� yatA�rA�mlarA�n desteklenmesi programA� ile ilgili aAYaAYA�daki konularA� kapsar;
A- EKONOMA�K YATIRIMLAR
B- TOPLU BASINA�LI SULAMA SA�STEMA� YATIRIMLARI
A- EKONOMA�K YATIRIMLAR
TebliAY kapsamA�nda ekonomik yatA�rA�mlara yA�nelik yatA�rA�m konularA� AYunlardA�r:
a�? TarA�msal A?rA?nlerin iAYlenmesi, depolanmasA� ve paketlenmesine yA�nelik yeni yatA�rA�mlar,
a�? TarA�msal A?rA?nlerin iAYlenmesi, depolanmasA� ve paketlenmesine yA�nelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artA�rA�mA� ve teknoloji yenilenmesine yA�nelik yatA�rA�mlar,
a�? TarA�msal A?rA?nlerin iAYlenmesi, depolanmasA� ve paketlenmesine yA�nelik kA�smen yapA�lmA�AY yatA�rA�mlarA�n tamamlanmasA�na yA�nelik yatA�rA�mlar,
a�? YayA�nlanan tebliAYde yer alan A�lA�A?tlere gA�re alternatif enerji kaynaklarA� kullanan seralarA�n yapA�mA�na yA�nelik yeni yatA�rA�mlar,
a�? Alternatif Enerji KaynaklarA�ndan Jeotermal, Biyogaz, GA?neAY Ve RA?zgA?r Enerjisi A?retim Tesisleri;
a�? TebliAYde yer alan yatA�rA�m konularA�yla ilgili faal bir tesisin bulunmasA� halinde kapasite artA�rA�mA� ve teknoloji yenileme projeleri
a�? TebliAYde yer alan yatA�rA�m konularA�yla ilgili olarak hibe desteAYinden yararlanmasA� uygun gA�rA?len yeni tesis projeleri
hibe desteAYi kapsamA�nda deAYerlendirilir.

 

DESTEK A?ST LA�MA�TA�

a�? Ekonomik yatA�rA�mlar iA�in proje baAYvurularA�nda hibeye esas proje tutarA�, 1.000.000 TLa��dir.
a�? Hibeye esas proje tutarA�nA�n % 50 sine hibe yoluyla destek verilir. DiAYer %50 si oranA�ndaki tutarA� baAYvuru sahipleri kendi A�z kaynaklarA�ndan temin etmekle yA?kA?mlA?dA?r.
a�? Proje bA?tA�esi KDV hariA� hazA�rlanA�r.
a�? Proje toplam tutarA�nA�n; 1.000.000 TLa��yi aAYmasA� durumunda, artan kA�sma ait iAYlerin proje sahiplerince ayni katkA� olarak finanse edilmesi ve yatA�rA�m sA?resi iA�erisinde tamamlanmasA� gerekir. Bu durumun hibe baAYvurusu ile beraber taahhA?t edilmesi AYarttA�r.

 

UYGULAMA A�LLERA�

Program A�erA�evesinde 81 ilde yapA�lacak yatA�rA�mlar iA�in baAYvurular kabul edilir.

 

PROGRAMA KA�MLER BAAzVURABA�LA�R?

a�? BaAYvuru sahibi gerA�ek ve tA?zel kiAYilerin BakanlA�k tarafA�ndan oluAYturulan A�iftA�i kayA�t sistemine veya BakanlA�k tarafA�ndan oluAYturulmuAY diAYer kayA�t sistemlerine son baAYvuru tarihinden A�nce kayA�tlA� olmasA� gerekir.
a�? Bu belgeyi mutlaka hibe baAYvurusu ile birlikte sunmuAY olmasA� gerekmektedir.
a�? GerA�ek kiAYiler son baAYvuru tarihinden A�nce BakanlA�k tarafA�ndan oluAYturulan A�iftA�i KayA�t Sistemine veya BakanlA�k tarafA�ndan oluAYturulan diAYer kayA�t sistemlerine kayA�tlA� olmak ve gerekli belgeleri saAYlamak AYartA�yla ekonomik faaliyetlere yA�nelik yatA�rA�m konularA�na baAYvurabilirler.
a�? Ekonomik yatA�rA�mlara yA�nelik proje konularA�na baAYvurabilecek gerA�ek ve tA?zel kiAYilerin idari ve mali aA�A�dan kamudan baAYA�msA�z olmasA� gerekir.
a�? Ekonomik yatA�rA�mlar iA�in son baAYvuru tarihinden A�nce kurulan;
1) Kollektif AYirket, limited AYirket ve anonim AYirket AYeklinde kurulmuAY olan AYirketler ve bunlarA�n aralarA�nda oluAYturduklarA� ortaklA�klar,
2) TarA�msal amaA�lA� kooperatifler, birlikler ile bunlarA�n A?st birlikleri, ekonomik yatA�rA�m konularA�na tA?zel kiAYilik olarak baAYvurabilirler.

 

B- TOPLU BASINA�LI SULAMA SA�STEMA� YATIRIMLARI
PROGRAM KAPSAMINDA AAzAAzIDAKA� YATIRIMLAR DESTEKLENMEKTEDA�R:

a�? Toplu basA�nA�lA� sulama sistemi yatA�rA�m konularA�, kamu kurumlarA�nca yapA�lmA�AY mevcut sulama tesislerinin basA�nA�lA� sulama tesisine dA�nA?AYtA?rA?ldA?AYA?, toplu basA�nA�lA� sulama tesisi yatA�rA�mlarA� desteklenmektedir,

a�? Toplu basA�nA�lA� sulama sistemi yatA�rA�mlarA� kapsamA�nda yeni sulama tesisi yapA�m projelerine hibe desteAYi verilmemektedir. Su kaynaAYA�ndan suyun alA�nmasA� amacA�yla tesis edilecek su alma yapA�larA� ve yeni kuyu aA�A�lmasA� faaliyetini kapsayan proje baAYvurularA� kabul edilmemektedir,

a�? Toplu basA�nA�lA� sulama sistemi yatA�rA�mlarA� hibe proje baAYvurularA� kapsamA�nda, enerji nakil hattA�, trafo, motopomp ve tarla iA�i malzeme ve ekipman alA�mlarA�na hibe desteAYi verilmemektedir,

a�? YatA�rA�m proje teklifleri, toplu basA�nA�lA� sulama tesisi iA�in su kaynaAYA�ndan tarla baAYA�na kadar yapA�lacak su daAYA�tA�m ve iletim boru hatlarA�, gerekli sanat yapA�larA�nA�n inAYasA� ve inAYaat iAYleri kapsamA�nda yapA�lacak malzeme ve ekipman alA�mlarA�nA� iA�ermelidir,

a�? Toplu basA�nA�lA� sulama sistemi yatA�rA�mA� kapsamA�nda yatA�rA�m proje tekliflerinin, kA�y halkA�nA�n A�oAYunluAYuna hizmet gA�tA?rmesi amaA�lanmalA�dA�r.

 

SAAzLANAN DESTEK MA�KTARI

 

a�? KA�ylere hizmet gA�tA?rme birlikleri ve sulama kooperatiflerince; BakanlA�k tarafA�ndan belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kabul edilen mevcut sulama tesislerinin toplu basA�nA�lA� sulama sistemi tesisine dA�nA?AYtA?rA?lmesine yA�nelik yatA�rA�m proje tekliflerinde, hibeye esas proje tutarA� 600.000 (altA� yA?z bin) TLa��yi geA�emez.

a�? KA�ylere hizmet gA�tA?rme birlikleri ve sulama kooperatiflerince hazA�rlanan projelere hibeye esas proje tutarA�nA�n % 75a��ine hibe yoluyla destek verilmektedir.

Bir gram proje, bir ton hayalden daha ağırdır...

12
Yıllık Tecrübe

200+
Fazla Proje

17
İl

200
Milyon Yatırım Tutarı

Destek