Facebook'tan Takip Edin

Twitter'dan Takip Edin

linkedin.com'da Takip Edin

Google +'tan Takip Edin

Pinterest'ten Takip Edin

Youtube'tan Takip Edin

TEKNOKENT

pautekno-logo

TEKNOKENT NEDA�R?

 

Bir A?niversite veya yA?ksekA�AYrenim kurumu ya da bir araAYtA�rma merkezi ile resmi iliAYkiler kurmuAY; iA�inde teknoloji kA�kenli firma ve iAYletmelerin oluAYmasA�nA� A�zendirecek ve bA?yA?yA?p geliAYmesine destek verecek biA�imde tasarlanmA�AY; yA�netimin ilgili firmalara teknoloji ve iAYletmecilik becerilerinin transferi konusunda etkin uAYraAY verdiAYi giriAYimlerdir.

 

TEKNOKENTE KA�MLER BAAzVURABA�LA�R

 

Teknokente baAYta A�ncelikli sektA�rler olmak A?zere Ar-Ge ve yazA�lA�m projeleri A?reten firmalar baAYvurabilir.

 

TEKNOKENT PROGRAMLARINA NE ZAMAN BAAzVURU YAPILIR

 

BaAYvurularA� buradan takip edebilirsiniz

 

TEKNOKENTE NASIL BAAzVURU YAPILIR

 

Pamukkale Teknokenta��te yer almak iA�in;

 

-Teknokent SA?reA� YA�netimi birimi ile gA�rA?AYA?lA?r.

 

-Pamukkale Teknokent web sitesinde BaAYvurular kA�smA�nda yer alan baAYvuru belgeleri doldurulup birimlere teslim edilir

 

-Birim tarafA�nca Proje A�nerileri formu AYekil yA�nden incelendikten sonra, projenin alanA�yla ilgili 2a��si A�AYretim elemanA� 1a��i A�AYretim elemanA�/sektA�r uzmanA� belirlenerek hakem heyeti oluAYturulur ve projenin deAYerlendirilmesi iA�in belirlenen hakemlere mail yolu ile form gA�nderilir.

 

-Uygun tarih ve saatte projenin sunumu ve deAYerlendirilmesi iA�in giriAYimci/giriAYimci adayA� ile hakem heyetinin buluAYtuAYu toplantA� dA?zenlenir.

 

-GiriAYimci/giriAYimci adayA� tarafA�ndan proje kA�saca sunulur ve hakemlerin proje ile ilgili sorularA� (varsa) yanA�tlanA�r.

 

A�-SonrasA�nda giriAYimciden/giriAYimci adayA�ndan mA?saade istenir ve BaAYvurular sayfasA�nda yer alan Proje DeAYerlendirme Formu A�3 hakemin ortak kararA� ile birimin moderatA�rlA?AYA?nde doldurulur.

 

-DeAYerlendirmenin sonucu YA�netim Kurulu kararA� ile giriAYimci/giriAYimci adayA�na belirtilir.

 

FAALA�YET SA?RECA�

 

-A�stisna kapsamA�nda ki A�alA�AYma sA?relerinin hesabA�nda bA�lgede geA�irdikleri saat A?zerinden hesap yapA�lA�r ve hafta da 45 saatin A?zerinde ki ve ek A�alA�AYma sA?releri bu hesaplamada dikkate alA�nmaz

 

-Firma bA�lgede A�alA�AYan AR-GE personellerinin ve %10 u oranA�nda ki Destek Personelinin bu gA�revleri ile ilgili A?cretlerinin her tA?rlA? vergiden istisna edebilmesi iA�in, bu personelinin listeni, gA�rev aldA�AYA� AR-GE projeleri, projede ki gA�rev tanA�mlarA�nA�, nitelik ve A�alA�AYma sA?relerini iA�eren aylA�k Muafiyet Raporunu, faaliyete devam ettiAYi her ayA�n ilk 10 gA?nA? iA�erisinde doldurularak YA�netici Azirkete teslim eder.

 

-BA�lgedeki A�alA�AYma sA?releri Personel DevamlA�lA�k Kontrol Sistemi yoluyla yA�netici AYirket A?zerinden takip edilir.

 

-YA�netici Azirket onayladA�AYA� Personel listesini inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek A?zere saklar.

 

 -Firma BakanlA�kA�a belirlenen formattaki A?A�er aylA�k DA�nemlik Raporunu (Faaliyet izleme Formu)BakanlA�k portalA� ile entegre A�alA�AYan Teknoportal Sistemi A?zerinden gerekli tA?m bilgilerini gA?ncelleyerek oluAYturulacak ve mali mA?AYaviri veya yeminli mali mA?AYavirince onaylA� bu bilgileri A?A� aylA�k dA�nemi takip eden 60 gA?n iA�erinde YA�netici AYirkete gA�nderecektir.

 

-YA�netici AYirkete A�slak imzalA� A�A�ktA� ile Sistem A?zerindeki bilgilerin tutarlA�AYA�na yA�nelik yaptA�AYA� kontrol sonrasA� bilgiler BakanlA�AYa gA�nderilecektir.

 

-A�lgili mevzuatta belirtildiAYi A?zere bilgilerin belirtilen sA?re iA�inde gA�nderilmemesi halinde, BA�lgede giriAYimciler iA�in saAYlanan muafiyetlerin devam edip etmeyeceAYine yA�nelik inceleme yapA�lmasA�nA� saAYlamak amacA�yla Maliye BakanlA�AYA�, BakanlA�k tarafA�ndan bilgilendirilir.

 

TEKNOKENT’TEN NASIL DESTEK ALABA�LA�RA�M?

 

Teknokenta��te yer alan firmalar aAYaAYA�daki vergisel muafiyet desteklerinden faydalanabilir.

 

Bu destekler;

 

Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen gelirlere %100 gelir/kurumlar vergisi muafiyeti,

 

Teknokent sA�nA�rlarA� iA�inde A�alA�AYan Ar-Ge personeli ve akademisyen danA�AYmanlarA�n A?cretlerine %100 gelir vergisi muafiyeti,

 

Teknokent sA�nA�rlarA� iA�inde geliAYtirilen yazA�lA�m A?rA?nlerinin satA�AYA�nda %100 KDV istisnasA�,

 

Teknokent bA?nyesindeki Ar-Ge personelinin SGK primi iAYveren hissesine %50 muafiyettir.

 

FA�RMA SA�ZLEAzME VE FAALA�YET SA?RECA�

 

Pamukkale Teknokenta��te yer almaya hak kazanan AYirketler iA�in sA�zleAYme A�ncesinde bakanlA�k portalA� ile entegre A�alA�AYan Teknoportal sistemine A�AYirket tanA�mlamasA� yapA�lA�r. Teknoportala tanA�mlamasA� yapA�lmA�AY firma yetkilisi; firma, personel ve proje tanA�mlamalarA� tamamlayarak Teknoportal A?zerinden projesini yA�netici AYirkete onaya gA�nderir.

 

Firma tarafA�ndan onaya gA�nderilmiAY proje A?zerinden sA�zleAYmeleri hazA�rlanarak karAYA�lA�klA� imzalanA�r. SA�zleAYme imzalanmasA�ndan itibaren faaliyetlerini sA?rdA?rdA?kleri sA?rece, ilgili yasal mevzuatlara ve YA�netici Azirket tarafA�ndan belirlenen hususlara uygun hareket etmeleri istenir.

 

PROJE BAAzVURU SA?REA�LERA� NELERDA�R

 

Teknokenta�� ten A�n bilgi alA�nmasA�

BaAYvuru deAYerlendirme A?cretinin yatA�rA�lmasA�

Proje A�neri formu ile deAYerlendirme A?creti A�deme belgesinin teslim edilmesi

Proje A�nerisinin (PT-FR-100)teslim edilmesi

proje deAYerlendirme kurulunun oluAYturulmasA�

Proje deAYerlendirme ve A�neri formunun kurul A?yelerine gA�nderilmesi

Proje deAYerlendirme toplantA�sA�nA�n gerA�ekleAYtirilmesi

Proje deAYerlendirme raporunun hazA�rlanmasA�

Kira sA�zleAYmesinin yapA�lmasA�

Firma kabul yazA�sA�nA�n yazA�lmasA�

FirmanA�n bA�lgedeki faaliyetlerine baAYlamasA�

 

Daha fazla bilgi iA�in tA�klayA�n.

 

Bir gram proje, bir ton hayalden daha ağırdır...

12
Yıllık Tecrübe

200+
Fazla Proje

17
İl

200
Milyon Yatırım Tutarı

Destek